Kamena čatrnja – bunar

Kamena čatrnja – bunar je objekt izgrađen 1934. godine u sklopu izgradnje škole u Uzarićima. Građen je kvalitetnim kamenom i posebnom tehnikom, a služio je u svrhu prikupljanja kišnice za potrebe škole. Po svojoj vrijednosti ubraja se kao vrijedan spomenik graditeljske baštine.

Stone water-well

Stone water-well was constructed in 1934 as a part of the construction of the school in Uzarići. It was constructed in stone of high quality, by using special techniques, and its purpose was to collect soft rain for the needs of the school. This water-well, based on its value, is classified as a valuable monument of architectural heritage.