Nekropola stećaka i kapelica svetog Ante

U polju, na brežuljku uz kapelicu sv. Ante, sačuvano je šest (6) stećaka u obliku sanduka i ploče. Većih dimenzija i dobro obrađena su četiri stećka, ali su i oštećena. Na nekropoli ima i fragmenata stećaka, što znači da ih ima i uništenih. Na dva stećka urađene su bordure.

Necropolis of Standing Tomb-Stones and Saint Anthony Chapel

In the field, on the hillock alongside the Saint Anthony chapel, six (6) standing tomb-stones in the shape of a chest box and a gravestone are preserved. Four of which are well processed and of bigger size, yet they are damaged. There are some fragments of standing tomb-stones on the necropolis, which implies the presence of destroyed ones. Two standing tomb-stones contain edging.