Nekropola stećaka “Zovačka ulica”

U polju, između kapelice sv. Ante i lokaliteta Gajevine, uz staru cestu (Zovačka ulica), nalazi se osam (8) očuvanih stećaka. Stećci su grube obrade, djelomično potonuli u zemlju, a u obližnjem zidu ima i ostataka (fragmenata) stećaka. Ukrasi su nevidljivi.

Necropolis of Standing Tomb-Stones “Zovačka Ulica“

In the field, between the Saint Anthony Chapel and the locality Gajevina, alongside the old road (Zovačka ulica) there are eight (8) preserved standing tomb-stones.
Standing tomb-stones are roughly made, partially immerged into the ground, and there are remains (fragments) of standing tomb-stones in the nearby wall. Decorations are invisible.