Obavijest – Akcija čišćenja korita rijeke Lištice

Mjesna zajednica Uzarići održat će akciju čišćenja korita rijeke Lištice.
Akcija čišćenja održat će se 13.03.2021 (Subota). Skup je u 09:00 h ispred MZ Uzarići.

Akciji čišćenja mogu se pridružiti svi ostali građani koji žele da na ovaj način doprinesu očuvanju okoliša.

Ova akcija čišćenja bit će podržana u okviru projekta „Misli o prirodi!“ koji financira Švedska a provodi CPCD, u okviru kojeg je formiran i EKO HUB Široki Brijeg kojim koordinira Udruga za razvoj kulturu i okoliš EKO ZH.

Hrana, piće i potrebna sredstva za čišćenje su osigurana.