Postavljanje kocke na Solilima

Kad su ljudi složni sve se može! Završeno postavljanje kocke na Solilima dužine 510 metara.
Idemo dalje!