Raspored i rezultati utakmica

PONEDJELJAK, 05.06.2017. POČETAK U 21 SAT

1.  UTAKMICA:

KRALJEVIĆI – PRIMORCI  2 : 1

Golovi:
Kraljevići: Filip Hrkać, Marin Hrkać
Primorci: Vedran Primorac

 

2.  UTAKMICA:

KOŽULI – KOSIRI, ZOVKE  1 : 0

Golovi:
Kožuli: Dragan Zovko

 

3.  UTAKMICA:

LOVRIĆI- JUKIĆI  3 : 0 – Bez borbe

 


UTORAK, 06.06.2017. POČETAK U 21 SAT

1.  UTAKMICA:

NAKIĆI, NOGALE –  LJUBIĆI  0 – 7

Golovi:
LJUBIĆI: Karlo Ljubić, Nikica Ljubić, Karlo Ljubić, Marin Ljubić, Josip Ljubić, Josip Ljubić,Josip Ljubić

 

2.  UTAKMICA:

NOVO NASELJE – ZOVKE  1 : 8

Golovi:
ZOVKE: Marko Gugić, Marko Gugić, Marko Gugić, Nikola Zovko, Ante Bruno Zovko, Jozo Zovko, Marko Gugić, Toma Zovko
NOVO NASELJE: Ante Lovrić

 

3.  UTAKMICA:

ČERKEZI – LASIĆI  2 : 6

Golovi:
ČERKEZI: David Čerkez, Marko Lasić,
LASIĆI: Ivan Lasić, Zdravko Lasić, Josip Bošnjak, Karlo Lasić, Josip Bošnjak, Karlo Lasić


SRIJEDA, 07.06.2017. POČETAK U 21 SAT

1.  UTAKMICA:

PRIMORCI –  JUKIĆI  8 : 4

Golovi:
PRIMORCI: Dražen Lasić 2 , Vedran Primorac 2 , Dinko Primorac 3, Marijan Primorac
JUKIĆI: Dragan Lovrić, Bože Lovrić, Danijel Lovrić, Željko Lovrić

 

2.  UTAKMICA:

KOSIRI, ZOVKE -LOVRIĆI   1 : 1 

Golovi:
KOSIRI, ZOVKE: Mile Zovko 
LOVRIĆI: Ivan Matijević

 

3.  UTAKMICA:

KRALJEVIĆI – KOŽULI  1 : 2

Golovi:
KRALJEVIĆI: 
Marko Kraljević

KOŽULI: Tomislav Zovko 2


ČETVRTAK, 08.06.2017. POČETAK U 21 SAT

1.  UTAKMICA:

LJUBIĆI –  LASIĆI  2 : 2

Golovi:
LJUBIĆI: Nikica Ljubić 2
LASIĆI: Mate Lasić, Ivo Lasić

 

2.  UTAKMICA:

ZOVKE – ČERKEZI  2 : 2

Golovi:
ZOVKE: Marko Gugić 2
ČERKEZI: David Čerkez, Ivo Skoko

 

3.  UTAKMICA:

NAKIĆI, NOGALE – NOVO NASELJE  13 : 4

Golovi:
NAKIĆI: Ivo Lovrić 4 , Mirko Lovrić 2, Luka Nakić 2 , Danijel Lovrić, Tomo Nakić, Josip Lovrić, Ivan Lovrić, Mirko Lovrić
NOVO NASELJE: Tomislav Lovrić 2 , Ante Lovrić, Jure Matijević


PETAK, 09.06.2017. POČETAK U 21 SAT

1.  UTAKMICA:

KOŽULI –  PRIMORCI  5 : 0

Golovi:
KOŽULI: Toma Kožul, Ivan Kožul, Dragan Zovko 3

 

2.  UTAKMICA:

LOVRIĆI – KRALJEVIĆI  1 : 2

Golovi:
LOVRIĆI: Dominik Matijević
KRALJEVIĆI: 
Marko Kraljević 2

 

3.  UTAKMICA:

JUKIĆI – KOSIRI, ZOVKE   0 : 3


SUBOTA, 10.06.2017. POČETAK U 21 SAT

1.  UTAKMICA:

NOVO NASELJE –  LJUBIĆI  4 : 10

Golovi:
NOVO NASELJE: Tula 2, Loda, Ante Lovrić
LJUBIĆI: Nikica Ljubić 3, Ivan Lasić 2, Bože Lovrić, Ivan Ljubić, Ivan Ljubić 2, Marin Ljubić

 

2.  UTAKMICA:

ČERKEZI – NAKIĆI, NOGALE  2 : 2

Golovi:
ČERKEZI: Frano Slišković 2
NAKIĆI, NOGALE: Josip Lovrić, Matej Matijević

 

3.  UTAKMICA:

LASIĆI – ZOVKE  3 : 2

Golovi:
LASIĆI: Zdravko Lasić 2, Jozo Lasić
ZOVKE: Filip Zovko, Stojan Gugić


UTORAK, 13.06.2017. POČETAK U 20 SATI

1.  UTAKMICA:

PRIMORCI –  KOSIRI, ZOVKE  1 : 6

Golovi:
PRIMORCI: Vedran Primorac
KOSIRI, ZOVKE: Roko Kosir 4, Ante Zovko, Nikola Zovko

 

2.  UTAKMICA:

KRALJEVIĆI – JUKIĆI  3 : 0

3.  UTAKMICA:

KOŽULI – LOVRIĆI  1 : 3

Golovi:
KOŽULI: Toma Kožul
LOVRIĆI: Ante Kraljević 2 , Žarko Kraljević


ČETVRTAK, 15.06.2017. POČETAK U 20:30 SATI

1.  UTAKMICA:

LJUBIĆI –  ZOVKE  1 : 2

Golovi:
LJUBIĆI: Josip Ljubić
ZOVKE: Filip Zovko, Marko Gugić

 

2.  UTAKMICA:

NAKIĆI, NOGALE – LASIĆI  0 : 2

Golovi:
LASIĆI: Zvonimir Bošnjak 2

 

3.  UTAKMICA:

NOVO NASELJE – ČERKEZI  3 : 11

Golovi:
NOVO NASELJE: Tomislav Lovrić, Ivan Lasić-Tula
ČERKEZI: Frano Slišković – Puja 4, David Čerkez 5 , Slaven Lovrić , Vladimir Čerkez (AG)


PETAK, 16.06.2017. POČETAK U 20:30 SATI

1.  UTAKMICA:

LOVRIĆI –  PRIMORCI  8 : 4

Golovi:
LOVRIĆ: Ante Kraljević 2, Filip Matijević 3, Dinko Zovko, Dominik Matijević, Josip Matijević
PRIMORCI: Dražen Lasić, Vedran Primorac 2, David Soldo

 

2.  UTAKMICA:

JUKIĆI – KOŽULI  1 : 8

Golovi:
JUKIĆI: Željko Lovrić
KOŽULI: Ivan Kožul 4, Dragan Zovko 3, Tomislav Zovko 1 

 

3.  UTAKMICA:

KOSIRI, ZOVKE – KRALJEVIĆI  1 : 9

Golovi:
KOSIRI: Roko Kosir
KRALJEVIĆI: Filip Hrkać, Mateo Hrkać, Goran Hrkać, Marin Hrkać 3, Marko Kraljević, Toni Kraljević, Krešimir Kraljević 


SUBOTA, 17.06.2017. POČETAK U 20:30 SATI

1.  UTAKMICA:

ČERKEZI – LJUBIĆI  2 : 3

Golovi:
ČERKEZI: David Čerkez, Frano Slišković
LJUBIĆI: Karlo Ljubić 2, Josip Ljubić  

 

2. UTAKMICA:

LASIĆI – NOVO NASELJE  11 : 10

Golovi:
LASIĆI: Mate Lasić 2, Zvonimir Bošnjak 2, Jozo Lasić 2, Ivan Lasić 2, Zdravko Lasić, Karlo Lasić 2
NOVO NASELJE:  Ivan Lasić-Tula, Mile Čerkez-Pupa 4, Vladimir Čerkez 2, Jure Matijević 2, Tomislav Lovrić  

 

3.  UTAKMICA:

ZOVKE – NAKIĆI, NOGALE  2 : 1

Golovi:
ZOVKE: Marko Gugić, Darko Zovko
NAKIĆI: Jure Lovrić


NEDJELJA, 18.06.2017. POČETAK U 20 SATI

1.  UTAKMICA:

ZOVKE – LOVRIĆI

2.  UTAKMICA:

KRALJEVIĆI – LJUBIĆI

3.  UTAKMICA:

LASIĆI – KOSIRI, ZOVKE

4.  UTAKMICA:

KOŽULI – ČERKEZI