Srednjovjekovni dvorac i Crkvina Grovište

Srednjovjekovni dvorac zvani „Kulina“, također i „Dvorine“, dimenzija u osnovi 40×25 m, sjedište je srednjovjekovne plemićke obitelji (roda) Vladimirovića. Crkvina Grovište (uz istočni zid dvorca nalazi se polukružna izbočina koja zauzima polovinu čitave ove strane zgrade), moguće je sjedište srednjovjekovne župe Blato.

Medieval castle and Grovište Church

The Medieval castle called “Kulina“, and also “Dvorine“, with its size 40×25 m, is the residence of the medieval noble family (lineage) Vladimirović. Grovište Church (along the eastern wall of the castle there is a semicircular projection that occupies half of the entire side of the building), is said to be the residence of the of the medieval Blato parish.