Stara mlinica na rijeci Lištici

Stara mlinica dimenzija oko 11x6m=P 66m2, starost joj nije utvrđena, a vjerojatno potječe još iz predturskog doba. Riječ je o jednoj od većih mlinica u kraju, koja ima šest (6) mlinova i koja je relativno još dobro očuvana. Njezin zid sa sjeverne strane je visine preko šest (6) metara i građen je u dvije etaže. Nalazi se na parceli „Luka“ u vlasništvu obitelji Ljubić (zv. Milići).

The Old Mill on the Lištica River

The old mill, with its size circa 11x6m=P 66m2, its age has not been determined, but it probably dates back to the pre-Turkish era. It is one of the larger mills in the area, which has six (6) mills and is still relatively well preserved. Its northern wall is over six (6) meters high and is built on two floors. It is located on the plot “Luka” owned by the Ljubić family (known as Milići).