Stara škola iz 1907. (Božanovića kula)

Božanova kula veličine je 11,5×5,40m. Kula je bila uvedena u austrougarske planove od 1890.,
a vidljiva je na avio-snimku iz 1971. Poslije Božanove kule škola je bila smještena na Božanovom tavanu, sve do izgradnje nove škole. Za vrijeme Drugog svjetskog rata škola se ponovo vraća na Božanov tavan, jer je u školi boravila vojska.

The old school from 1907 (Božanović Tower)

Božan’s tower measures 11.5×5.40m. The tower was included in Austro-Hungarian plans from 1890, and it is visible on an aerial photograph from 1971. After Božan’s tower, the school was relocated in Božan’s attic, until the new school was constructed. During the WWII, the school returned to Božan’s attic again, because the school was home to the army.