Uzarići – neprocjenjivi prirodni i kulturni biser u Hercegovini

Fizičko i digitalno predstavljanje prirodne i kulturno-povijesne baštine

Širokobriješko selo Uzarići bogato je prirodnim i kulturno-povijesnim znamenitostima neprocjenjive vrijednosti. Smješteno je na jugozapadnoj strani Mostarskog blata. Kulturno-povijesna baština kao što su stećci, stare kamene mlinice, stari kameni mostovi „ćemeraši“ izgrađeni preko potoka Mokašnice, ručno rađeni starom tehnikom nabijanja kamena, stare kamene zidine napravljene ručnim vađenjem kamena radi stvaranja vinograda, te ostatci zgrade s polukružnom apsidom, vjerojatno crkve iz kasnog srednjeg vijeka, daju posebnu dimenziju cijelom prostoru.

Foto : Zoran Gugić

Od neprocjenjive vrijednosti su stećci na prostoru Uzarića. U uzarićkom groblju Šarampovo nalazi se nekropola s 11 stećaka, na lokalitetu Grovište nalazi se 15 stećaka, na lokalitetu Raljevine nalazi se 10 stećaka, na lokalitetu pored kapelice sv. Ante nalazi se 6 stećaka, a u polju još 8 stećaka. 

Foto : Zoran Gugić

Između šumovitog dijela Knešpolja i Uzarića pa do Mostarskog Blata vijugavim koritom ograđenim vrbovom šumom protječe hladna i bistra rijeka Lištica koja je u svom koritu napravila nekoliko proširenja “modraša” – tj. prekrasnih jezeraca s malim otočićima.

Foto : Zoran Gugić

Na tom području obitavaju bijeli labudovi, patke i razne vrste ptica, a u hladnoj Lištici slobodno pliva riječna riba pastrva.

Foto : Zoran Gugić

Tijekom cijele godine kroz sustav kanala za natapanje s izvora rijeke Lištice u Uzariće također pristiže hladna i brza voda koja se koristi za natapanje raznih poljoprivrednih površina na kojima uspijevaju svježi i sočni plodovi voća i povrća.  Ljekovito bilje prisutno je na sve strane.

Foto : Zoran Gugić

S druge pak brdovite strane Uzarića zimi i u proljeće, teče prekrasni potok Mokašnica, probijajući se kroz kamene i šumovite prirodne ograde stvarajući predivne vodoskoke i mini jezerca. Između rijeke Lištice i potoka Mokašnica nalaze se razni brežuljci prekriveni različitim vrstama šuma.

Foto i video dron: Toni Galić

Na istima se izmjenjuju prizori starih vinograda, plantaža smilja, duhana, lavande, aronije, lješnjaka, oraha, kivija i drugih kultura. Mjesto je bogato raznolikim prirodnim ljepotama. Ovakvu prirodnu raznolikost teško je opisati riječima.

Foto dron: Ivan Jelić, Andrijan Karačić, foto: Zoran Gugić, Mile Ljubić

Na uzarićkoj strani Mostarskog Blata uz rijeku Lišticu slijeću ptice selice i pronalaze svoj mir i odmor prilikom svojih dalekih međukontinentalnih putovanja. 

Foto : Zoran Gugić

Prekrasan pogled s brda Trtle s jedne strane puca na južni dio Hercegovine i Hrvatske, a s druge strane, posebno iz vinograda u njegovom podnožju, puca pogled na Široki Brijeg, Mostarsko Blato i snježne planine u daljini.

Foto dron : Andrijan Karačić, foto: Zoran Gugić

Stare kamene hercegovačke kuće otkrivaju bogatu povijest sela koji je iznjedrio poznate stanovnike i slovi kao mjesto s najviše visokoobrazovanih ljudi u Hrvata po broju stanovnika.

Foto: Zoran Gugić

Na petnaestak četvornih kilometara nalaze se razni predivni prirodni prizori.

Foto: Zoran Gugić

Širokobriješka Udruga Ganganet je predložila i osmislila u mjestu Uzarići provedbu projekta šetnice, biciklističke i sportske staze koja povezuje kulturno-povijesnu baštinu i prirodna bogatstva. Staza u duljini 19 kilometara prolazi kroz prekrasnu prirodu i pored svih gore nabrojanih kulturno-povijesnih znamenitosti. Projekt je sastavljen od više manjih podprojekata. Prvi dio projekta odnosi se na čišćenje i uređenje postojećih starih poljoprivrednih staza, kulturno-povijesnih lokacija i fizičkog pristupa istima.

Foto: Zoran Gugić

Drugi dio odnosi se na označavanje kulturno-povijesne baštine modernim oznakama, a treći, koji će uslijediti, na uređenje popratnih sadržaja i infrastrukture, kao što su fitness na otvorenom, parkići za djecu, klupice za odmor i svi ostali popratni sadržaji. Rezultati ovog projekta mogu podići svijest o posjedovanju važne kulturno-povijesne baštine, te o očuvanju zdravlja boravkom djece i mladih u prirodi, fizičkim kretanjem i boravkom u prirodi općenito.

Zbog gore navedenog Udruga Ganganet u suradnji s brojim suradnicima je osmislila i provela jedan dio fizičkog i digitalnog predstavljanja kulturno-povijesne baštine u mjestu Uzarići. Radi se o fizičkom postavljanju dvadeset dvojezičnih ploča, na kojima su na hrvatskom i engleskom jeziku posjetiteljima ponuđene osnovne informacije o lokalitetima. Informacije o lokalitetima su crpljene iz knjige “Uzarići u prošlosti i sadašnjosti” autora Fr Hrvoje Lasića.  Na istim pločama nalaze se i QR kodovi koji vode posjetitelje na web stranicu Uzarića https://uzarici.com, tj. na širi opis svake pojedinačne lokacije. Sadržaj na ovim web stranicama će se vremenom još dodatno dopunjavati i proširivati, te u budućnosti prevoditi na strane jezike.

Foto: Zoran Gugić

Projekt su poduprli brojni mještani, volonteri iz Uzarića i iz drugih mjesta, Mjesna zajednice Uzarići, Grad Široki Brijeg, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnogercegovačke, Udruga EKO ZH Široki Brijeg koja je aktivno sudjelovala u probijanju i čišćenju pojedinih dionica staze. Potporu projektu pružilo je i nekoliko privatnih poduzeća, te brojni pojedinci.

Volonteri u akciji

Foto: Zoran Gugić

Foto: Jure Matijević, Zoran Gugić

Foto: Google Erath sreenshot

Sadržaj informativnih ploča

Svi se slažu kako će ovaj projekt podići kakvoću života stanovnika Uzarića i svih Širokobriježana, a Grad Široki Brijeg i cijela Županija Zapadnohercegovačka će dobiti dodatnu vrijednost i promociju, što otvara mogućnost razvoja ruralnog, kulturnog i sportskog turizma.

Autor: Zoran Gugić