Izgradnja crkve

1968. Uzarćani su izgradili crkvu u selu i posvetili je sv. Anti. Od 1994. godine do danas traje rekonstrukcija i obnova crkve. Dograđena je apsida, crkva proširena, popločana kamenom, postavljen novi interijer 1997, a 1998 postavljen novi križ, razglasni uređaji, klimatizacija i još dva nova zvona (dar fratara iz Uzarića). Proširen je parking prostor oko crkve. Renovirana stara škola 1994 godine i pretvorena u pastoralni prostor. 1996 godine Uzarići dobivaju originalni  Moćnik svetog Ante iz Padove. U crkvenom dvorištu je 1998. postavljen kameni kip sv. Ante, rad talijanskog kipara A. Menghinija.