Svećenici, redovnici i časne sestre iz Uzarića

Uzarići su poznati po svećeničkim i redovničkim zvanjima, raspršenim diljem svijeta. Uzarići su dali Crkvi 6 franjevaca: fra Vencel (Stojan) Kosir, fra Dionizije (Vinko) Lasić, fra Miron (Paško) Lasić, fra Viktor (Pero) Kosir, fra Karlo Lovrić, fra Jozo Zovko;
8 dominikanaca-svećenika: fra Hinko (Mladen) Kraljević, fra Dobroslav Ljubić, fra Mile (Vjekoslav) Lasić, fra Pavao (Stojan) Lasić, fra Hrvoje Lasić, fra Mile Gugić, fra Mirko Ljubić i fra Tomislav Kraljević;
6 časnih sestara redovnica, od tog 5 franjevki: Lidija (Jaka) Čerkez, Pija (Danica) Slišković, Andrijana (Serafina) Hrkać, Valerijana (Vladimira) Kraljević, Fabijana (Iva) Zovko i 1 časna sestra dominikanka: Mara (Stana) Lovrić.
Svi ovi Božji službenici(ce) su časno obavljajući svoje dužnosti promicali vrijednosti koje su ponijeli iz svojih obitelji i svojim radom postali poznati i prihvaćeni u svim sredinama gdje su djelovali. Među 30, mučenički stradalih  širokobrijeških franjevaca,. nalazi se i fra Viktor Kosir, bogoslov iz Uzarića. Tako je završilo i 55 mještana Uzarića stradavši na Križnom putu.